Musiikki mainonnassa

Musiikki luo mielikuvia ja sillä pystytään luomaan taustalle halutunlaista tunnelmaa. Oikein valittu musiikki on olennainen osa hyvää TV- ja radiomainontaa: jo ensi sävelistä kuulija tietää, mistä tuotteesta on kyse ja mihin fiilikseen mainonnalla pyritään.Jo televisiomainonnan varhaisista vaiheista alkaen mainoksissa on usein erityisesti mainoskäyttöön sävellettyjä kappaleita. Nykymainonnassa käytetään kuitenkin myös musiikkia, jota ei luotu alunperin mainoskäyttöön. Useinkaan biisit eivät edes liity mainostettavaan tuotteeseen tai palveluun, vaan tarkoituksena on herättää toivottuja fiiliksiä mainoksen katsojissa, musiikin luodessa tuotteelle sopivaa imagoa.Jotkut artistit eivät halua musiikkiaan käytettävän televisiomainoksissa, mutta he eivät pysty edes aina estämään musiikkinsa käyttöä. Koska myös tuotanto- ja levy-yhtiöillä on omat oikeutensa kappaleiden jakamiseen, he voivat kumota artistin oman päätöksen.Käyttäessä musiikkia mainonnassa tarvitaan aina musiikintekijän lupa. Suomessa luvan saa useimmiten musiikintekijöitä edustavalta Teostolta. Teosto tuottaa musiikin käytön laskutukset ja maksaa tämän jälkeen artisteille. Ilman Teostoa jokaisen mainostajan olisi pyydettävä lupaa suoraan jokaisen artistin kanssa. Musiikkitarpeisiin on myös luonnollisesti monia erilaisia käyttölupia. Korvaussumma riippuu käytetyn kappaleen merkittävyydestä asiakkaan liiketoiminnassa: korvausta maksetaan luonnollisesti vähemmän musiikin ollessa vain pieni osa taustaa. Summa on sitä suurempi, mitä suurempaan osaan kappale nousee mainonnassa.